GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2010 / 2011

  


Wstecz      Dalej

"W TORUNIU ZNAM NIE TYLKO CENTRA HANDLOWE" - Konkurs wiedzy o Toruniu

Tak o swojej znajomości Grodu Kopernika będzie mógł powiedzieć każdy pierwszoklasista - wychowanek Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
O prawdziwości tych słów zadbała Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu, która tradycyjnie w tym roku również, zorganizowała cykl działań skierowanych do najmłodszych mieszkańców naszej placówki, a przybliżających im wiedzę o historii, kulturze, zabytkach i współczesności Torunia.
Zorganizowano więc dwa wyjścia turystyczne do miasta, podczas których pani mgr Barbara Jackowska pokazała młodzieży najważniejsze zabytki i miejsca związane z historią i kulturą Torunia, zapodając przy tym ciekawą wiedzę faktograficzną i anegdotyczną.
Toruń, jak wiele starych miast posiada również swoje legendy. Z nimi to zapoznawali się pierwszoklasiści podczas czterech tegorocznych wieczorów legend toruńskich.
Dopełnieniem imprezowych form popularno- naukowych poświęconych Toruniowi było spotkanie wychowanków z dr Jerzym Marchewką pod hasłem "Multimedialny spacer po Toruniu".
Wiedzę o Toruniu i jego ciekawostkach mogli pierwszacy czerpać również z artykułów i opracowań prezentowanych w gablocie Sekcji Naukowej, a opracowanych przez jej członków.
Finalnym aspektem aktywności torunioznawczej sekcji, skierowanej głównie do pierwszoklasistów, był konkurs wiedzy o Toruniu.
Będąc kolejnym "przybliżeniem Torunia", był jednocześnie konkursowym sprawdzeniem wiedzy pozyskanej i utrwalonej przez jej adresatów.
W tegorocznej dużej, trzyczęściowej imprezie udział wzięły 53 osoby. Konkurowali oni w prezentacji swojej wiedzy odpowiadając na wylosowane przez siebie zestawy pytań teoretycznych, w rozpoznawaniu prezentowanych na ekranie budowli i innych obiektów naszego miasta, oraz w umiejętności rysunkowego odwzorowania tychże za pomocą ołówka.
Zmagania najmłodszych podopiecznych i kolegów oceniało jury składające się z wychowawców: mgr Alicji Barwińskiej- Chmielewicz, mgr Jerzego Konopińskiego, mgr Moniki Mikołajczak- Curyło. Oraz przedstawicieli młodzieży: Jędrzeja Bojarskiego, Mateusza Jabłońskiego, pod kierunkiem pani kierownik internatu mgr Katarzyny Rosińskiej.
Konkurs miał charakter drużynowy. Zespół stanowili mieszkańcy każdego pokoju zamieszkiwanego przez pierwszoklasistów.
Konkurs wygrał zespół z składzie: Celmer Adrianna, Ciechomska Klaudia, Tucholska Milena, Wilgowska Żaneta.
Drugie miejsce zajęli: Bolczak Mateusz, Dembczyński Adrian, Markiewicz Fryderyk, Sadowski Jacek, Urbański Dariusz, Zieliński Jan.
Trzecia lokata przypadła w udziale: Ładniak Marcinowi, Rumińskiemu Jackowi, Szczęch Mateuszowi, Tomczyk Patrykowi, Zaborowskiemu Kamilowi.
Zespoły te zostały uhonorowane nagrodami rzeczowymi.
Po zakończonej imprezie wszyscy "zawodnicy" zajadali toruńskie przysmaki- katarzynki w czekoladzie, których ilość odzwierciedlała liczbę uzyskanych przez drużynę punktów (1pkt = 1 katarzynka). Zabawy i rywalizacji nie brakowało tego wieczora, a tytuł tego tekstu znalazł swoje pełne potwierdzenie. A o to chodziło.
Zdjęcia: mgr Zbigniew Ciarkowski i Łukasz Gajkowski
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Opracowanie WWW: MVS