GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2010 / 2011

  


Wstecz      Dalej

Uzależnienia - to nie dla nas!

Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, kierowana przez mgr Jerzego Konopińskiego, prowadzi wielokierunkową aktywność.
Od kontroli i analizy wyników nauczania mieszkańców naszej placówki oraz związanych z tym działań mających na celu koleżeńską samopomoc w nauce w ramach pracy tzw. "społecznych korepetytorów", przez organizowanie imprez i spotkań popularno-naukowych wspomagających rozwój intelektualny i wrażliwość społeczno-kulturalną, po aktywność profilaktyczną dotyczącą sfery wszelkiego rodzaju uzależnień.
Tej ostatniej problematyce poświęcone było spotkanie, do którego doszło w październiku bieżącego roku szkolnego, a dotyczące uzależnień od niektórych rodzajów muzyki, alkoholu, tytoniu i narkotyków.
Jego bohaterami byli dwaj panowie: Zdzisław Betlejewski i Piotr Kołybski, pełniący obecnie funkcję terapeutów środowiskowych, a kiedyś wieloletni niewolnicy wyżej wspomnianych nałogów.
Przybyli do nas z przekazem "Nie bądź naiwnym desperackim samobójcą - nie bierz".
Przekazywane przez nich treści, oparte na własnych, osobistych doświadczeniach, robiły na tłumnie zgromadzonych słuchaczach bardzo duże wrażenie.
Autentyzm przekazu wzmacniał niekonwencjonalny język mówców, ich stroje, sposób bycia oraz duża otwartość i bezpośredniość.
Jeśli ich zaangażowany emocjonalnie i wolicjonalnie przekaz, wsparty pokazem gadżetowym, nie zasiał wśród aktualnych i potencjalnych nałogowców zwątpienia, przestrachu ale i pozytywnych nastawień wobec życia bez nałogów, nie zrobi tego żaden rygoryzm prawno-karny.
Wiara w to, że trafili do wszystkich, byłaby pewnie naiwna, ale jeśli choć jedna osoba ..., to i tak warto było.
Zdjęcia: mgr Zbigniew Ciarkowski
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Opracowanie WWW: MVS