GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2009 / 2010

  


Wstecz      Dalej

Wychowanie rodzinne i seksualne w Internacie ZSMEiE

Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przygotowała i zorganizowała cykl zajęć popularno-naukowych z wychowania rodzinnego i seksualnego. W roku szkolnym 2009/2010 zajęcia, w których brało udział średnio trzydzieści wychowanek i wychowanków, realizowane były w systemie: jedno spotkanie półtoragodzinne raz w miesiącu.
Do realizacji w bieżącym roku szkolnym przeanalizowano następujące problemy:
  • Płeć - jako wartość seksualna;
  • Teorie osobowościowe, a związki partnerskie- czyli jak nauka może pomóc dobrać się w pary;
  • Sztuka wyboru partnera życiowego;
  • Istota ludzkiej seksualności;
  • Nieporozumienie i błędy w rozumieniu seksualności młodzieżowej;
  • Blaski i cienie wczesnej inicjacji seksualnej;
  • Antykoncepcja i naturalne planowanie rodziny - czyli jak poskromić bociana;
  • Zagrożenia trwałości i szczęścia w życiu rodzinnym i małżeńskim;
  • Profilaktyka chorób nowotworowych kobiecych i męskich narządów płciowych.
Zajęcia z wychowania rodzinnego i seksualnego odbywają się pod merytorycznym kierunkiem mgr Jerzego Konopińskiego - opiekuna Sekcji Naukowej MRI. Natomiast ostatni temat zrealizowany w kwietniu - miesiącu walki z chorobami nowotworowymi- przeprowadziły panie Danuta Maciejewska - pielęgniarka szkolna i Mirosława Michalska - pielęgniarka - położna z Przychodni Rejonowej. Zajęcia miały część wspólna dla dziewcząt i chłopców, oraz część rozłączną ze względu na intymność poruszanej problematyki oraz praktyczną naukę samobadania profilaktycznego piersi dla zainteresowanych wychowanek.
Zajęcia te nie zastępują klasycznych lekcji szkolnych, a rozwijają je i uzupełniają. Na koniec każdego zajęcia młodzież w grupach rozwiązuje przedmiotowe logogryfy z hasłem opracowane przez prowadzącego zajęcia. Zwycięski zespół otrzymuje na kolejnych zajęciach słodką nagrodę. W dobie lawinowo rosnącej liczby rozwodów, konfliktów rodzinnych, oficjalnej i ukrytej aborcji, a malejącej dzietności i kultury erotycznej, szczególnie młodych ludzi, zajęcia tego typu mogą przyczynić się do polepszenia istniejącego stanu rzeczy.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: mgr Zbigniew Ciarkowski
Opracowanie WWW: MVS