GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2009 / 2010

  


Wstecz      Dalej

Znasz li ty, pierwszaku młody, Toruń stary, Toruń nowy?

Znasz li ty, pierwszaku młody, Toruń stary, Toruń nowy... ?

Każdego roku, od z górą sześćdziesięciu lat, z początkami września pojawiają się w budynku Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu jego wychowankowie. Wśród nich sporą gromadkę stanowią "świeżaki", czyli uczniowie klas pierwszych. Do nich to właśnie kierowany jest, w sposób szczególny, szereg imprez oraz zajęć popularno - naukowych mających na celu przybliżenie nowym wychowankom historycznej, kulturalnej i architektonicznej strony naszego miasta.
Tradycyjnie więc, od kilkunastu już lat, Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu, pod kierunkiem jej opiekuna - mgr Jerzego Konopińskiego, organizuje dla nich "Wieczory legend toruńskich", wycieczki po Toruniu z przewodnikiem (w bieżącym roku szkolnym była to pani mgr Barbara Jackowska), spotkanie popularno - naukowe "Multimedialny spacer po Toruniu" (przeprowadzone w roku szkolnym 2009/2010 przez dr Jerzego Marchewkę) oraz cykl ekspozycji w gablocie SN MRI pod hasłem "ciekawostki o Toruniu".
Zwieńczeniem tego wszystkiego jest "Konkurs wiedzy o Toruniu" - impreza popularno - naukowa, w której czynny udział biorą wyłącznie pierwszoklasiści. Konkurs ma charakter drużynowy (zespół stanowią mieszkańcy jednego pokoju mieszkalnego).
Zmagania mają trzy wymiary. Młodzież odpowiadała na cztery pytania teoretyczne wylosowane dla siebie spośród kilkunastu zestawów.
Drugim wymiarem jest zaprezentowanie zdolności do spostrzegawczości i zapamiętywania. Każdy zespół miał odgadnąć, co przedstawia wyświetlane na ekranie zdjęcie ( budynek, pomnik, itp..).Te dwie kategorie oceniane były w skali od 0 do 2 punktów za każdą prawidłową odpowiedź. Punktom odpowiadały pierniki "Katarzynki", które drużyny gromadziły w swoich pojemnikach, po to, żeby je na koniec imprezy zjeść.
Trzeci wymiar oceniany przez jury stanowił rysunek wykonany ołówkiem a przedstawiający najbardziej zbliżoną do oryginału, wersję wylosowanego obiektu architektonicznego lub pomnika znajdującego się w Toruniu. Tu punktacja wynosiła od 0 do 10.
Pracami jury w skład którego weszli wychowawcy oraz funkcyjni członkowie MRI, kierowała pani kierownik internatu - mgr Katarzyna Rosińska.
W imprezie łącznie udział wzięło 42 wychowanków i wychowanek, pogrupowanych w 9 zespołów.
Zwyciężyła drużyna w składzie: Karolina Budzyńska, Paulina Cieślik, Magdalena Łapczyńska, Marta Ożóg i Monika Sipak. Trzy pierwsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe.
Zdjęcia: Maciej Ciechacki
Tekst: mgr Jerzy Konopiński, Angelika Mylkie
Opracowanie WWW: MVS