GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2008 / 2009

  


Wstecz      Dalej

Bądź bezpieczny i przezorny na drodze

Społeczeństwo polskie w dużej mierze i w wielu zakresach cechuje tzw. "ułańska fantazja". Cecha ta nie musi być wcale zła, a w wielu sytuacjach życia indywidualnego i społecznego, wręcz bardzo korzystna i pomocna.

Postawy tej powinniśmy jednak unikać jeśli chodzi o nasz udział w sytuacjach drogowych i w ruchu drogowym. Dotyczy to każdej z ról jaką na tej drodze pełnimy, czy to pieszego, czy kierującego jakimś pojazdem. Jeśli do tej fantazji dodać, niewielkie doświadczenie, zarówno życiowe, jak i dotyczące umiejętności samodzielnego kierowania pojazdami mechanicznymi, duże możliwości szybkościowe samochodów i motocykli, zły stan techniczny dróg i często nienajlepszy również naszych " wehikułów" - to mamy mieszankę wybuchową.


Wypadek to zdarzenie w ruchu drogowym, którego efektem jest zawsze nieszczęście. Pół biedy, jeśli dotyczy ono zniszczenia pojazdów, gorzej gdy jego przedmiotem jest człowiek - jego zdrowie lub życie.

W związku z tym, że zbliżają się wakacje, czyli okres szczególnego natężenia w użytkowaniu przez nas dróg i innych szlaków komunikacyjnych, Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu ZSMEiE, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo drogowe mieszkańców naszej placówki, zorganizowała spotkanie z przedstawicielem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu - młodszym aspirantem Mariuszem Insadowskim. Jego myślą przewodnią było hasło "Bądź przezorny i bezpieczny na drodze". Miało ono charakter informacyjny i popularno - naukowy.

Do zgromadzonych w sali klubowej czterdziestu trzech wychowanek i wychowanków, funkcjonariusz policji drogowej kierował informacje o sytuacjach i ich uwarunkowaniach, które stają się powodami zaistnienia wypadków drogowych. Szczególne znaczenie przywiązywał tu do problemu użytkowania pojazdów mechanicznych przez ludzi pozostających pod wpływem alkoholu, a coraz częściej również narkotyków oraz młodzieńczej brawury i braku wyobraźni. Swoje przesłanie policjant snuł w oparciu o prezentowany równolegle pokaz multimedialny dotyczący realnych wypadków i innych zdarzeń drogowych. Duży akcent kładł przy tym na ich skutki dla ofiar , ich rodzin i społeczeństwa.

Funkcjonariusz odpowiadał również na wiele pytań młodzieży dotyczących przepisów o ruchu drogowym oraz konkretnych problemów i sytuacji komunikacyjnych.

Ten internacki apel o rozwagę na drodze nikogo automatycznie nie uchroni przed staniem się jego sprawcą lub ofiarą, a czasami i jednym i drugim. Jeśli jednak jego skutkiem będzie większa uwaga i rozwaga młodzieży podczas jej codziennego przebywania na trasach komunikacyjnych, to cel spotkania zostanie osiągnięty.

Życząc nam tej samej ilości wyjść i wyjazdów, co powrotów w bezpieczeństwie i zdrowiu, SN MRI winszuje wszystkim bezpiecznych wakacji.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Foto: Łukasz Gajkowski
Opracowanie WWW: MVS