GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2008 / 2009

  


Wstecz      Dalej

Zajęcia popularno - naukowe z wychowania rodzinnego i seksualnego - Intymnie i kameralnie o intymności

Każdy człowiek w Polsce powinien mieć prawo do zdobywania wiedzy, kształtowania postaw i nabywania umiejętności praktycznych z różnych dziedzin życia.
Bardzo wiele naszych niepowodzeń i klęsk życiowych bierze się z indolencji i ignorancji, a te swoje praźródło mają w braku rzetelnej, naukowej wiedzy o nas samych i różnych aspektach naszego życia biologicznego, psychicznego i społecznego, które są naszym udziałem i którym podlegamy.
Dotyczy to również, a może przede wszystkim, naszej seksualności, uczuciowości i życia małżeńsko - rodzinnego.
W naszym kraju zbyt często wychodzi się z założenia, że "o tych sprawach" nie warto lub nie wypada mówić, tak jakby wiedzę, postawy i umiejętności dotyczące naszej intymności można było "wyssać z mlekiem matki". Jest to tak samo słuszne jak krańcowo nieodpowiedzialne przekonanie, że "jak Bóg dał dzieci, da na dzieci".


Środowisko wychowawcze naturalne (rodzina) i sztuczne (szkoła, kościoły), jak dowodzą tego badania społeczne, nie są akceptowanym i uznanym przez młodzież źródłem pozyskiwania wiedzy o problemach, które stanowią fundament efektywnego i szczęśliwego życia. Czy znaczy to, że powinny one zaniechać dydaktyki oraz wychowania rodzinnego i seksualnego na rzecz tylko "mentorstwa trzepakowego"? Mając głębokie przekonanie o tym, że byłby to błąd, Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu ZSMEiE od wielu już lat, włączyła tą tematykę do swoich planów pracy.
W bieżącym roku szkolnym realizowane były zajęcia popularno - naukowe z wychowania rodzinnego i seksualnego dla koedukacyjnej grupy dwudziestu czterech wychowanek i wychowanków.
Prowadzący spotkania: mgr Małgorzata Łopatko i mgr Jerzy Konopiński starali się w sposób obiektywny, na bazie aktualnej wiedzy naukowej i z poszanowaniem zasad etyki, przekazać młodzieży wiedzę teoretyczną oraz kształtować poglądy i postawy.
Wychowankowie mieli możliwość aktywnego współudziału w realizacji poszczególnych tematów w ramach dyskusji, "burzy mózgów", różnorodnych ćwiczeń i gier tematycznych, a na koniec każdego spotkania sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując tematyczne logogryfy w zespołach, co nagradzane było słodyczami.


Każde spotkanie trwało, średnio półtorej godziny, a realizowano na nich następujące tematy:
  • Istota ludzkiej seksualności,
  • Seksualność, jako element ludzkiej osobowości,
  • Blaski i cienie wczesnej inicjacji seksualnej,
  • Antykoncepcja i naturalne planowanie rodziny,
  • Nieporozumienia i błędy w rozumieniu seksualności młodzieży,
  • Rodzina - anachronizm czy wartość aktualna?,
  • Sztuka wyboru partnera życiowego.


Dodatkowo odbyło się jedno spotkanie dla chłopców zatytułowane "Choroby nowotworowe u mężczyzn i ich profilaktyka" oraz dwa spotkania wyłącznie dla dziewcząt: "Profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych", z udziałem pielęgniarki szkolnej pani Danuty Maciejewskiej "Funkcje, budowa i choroby oraz profilaktyczne badanie piersi" z udziałem pielęgniarki szkolnej i położnej z przychodni na ulicy Fałata pani Mirosławy Michalskiej. Zainteresowane wychowanki mogły dzięki temu również praktycznie poddać się badaniu piersi oraz nauczyć się metody autobadania.
Cały cykl spotkań popularno- naukowych pod ogólnym hasłem "Młodość - miłość - seks - rodzina" zakończył się wręczeniem dyplomów ukończenia zajęć. Poznawanie przez młodzież przekazywanych treści powinno skutkować w przyszłości bardziej świadomym i odpowiedzialnym odnoszeniem się do spraw płciowości, seksualności ludzkiej, a ewentualne powtórzenia mogą tylko posiadaną już wiedzę ugruntować.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: mgr Mirosław Kwiatkowski
Opracowanie WWW: MVS