GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2008 / 2009

  


Wstecz      Dalej

Kabaretowe Zaduszki w internacieZaduszki poetycko-muzyczne w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu mają już wieloletnią tradycję.
Pomyślane jako forma organizacji czasu wolnego wychowanków miały na celu popularyzację poezji autorów mniej i bardziej znanych oraz " poważnej" i "kultowej" muzyki. Ich bohaterami byli między innymi: Bolesław Leśmian, Zbigniew Herbert, Grzegorz Ciechowski, Ryszard Riedel, Jacek Kaczmarski, Gustaw Zieliński, Czesław Miłosz, Czesław Niemen, ks. Jerzy Twardowski i Marek Grechuta. Kiedy zmarł Ryszard Kapuściński, młodzież poznawała jego postać i twórczość, inną niż poezję, formę wyrazu pisarskiego - reportaż.W roku szkolnym 2008/2009 uczciliśmy imprezą słowno- muzyczną pamięć Jana Kaczmarka - poety i współzałożyciela oraz lidera kabaretu "Elita".
Ponieważ Zaduszki internackie projektują i realizują wspólnie sekcja kulturalna i naukowa, to w jej treściach, jak zwykle, pojawiły się we wstępie treści informujące o istocie i historii kabaretów w Polsce i na świecie oraz życiorys Jana Kaczmarka. Informacje te oraz utwory poetyckie bohatera imprezy przeplatane były piosenkami wykonywanymi przez kabaret " Elita". Elementem urozmaicającym były również dwa filmy z występem kabaretu. Szczególnym wkładem własnym wychowanków w przebieg Zaduszek był występ kabaretowy Arkadiusza Kurasa, Pawła Kalwarskiego i Karola Sienkiewicza.


Na uwagę zasługuje też scenografia imprezy. Przekazy informacyjne i poetyckie realizowane były przez dziewczęta i chłopców ze wszystkich grup wychowawczych w scenerii kawiarnianej, gdzie każdemu stolikowi, przy którym siedzieli interpretatorzy, patronował jeden z członków kabaretu "Elita".
Ich podobizny, z pełnią artyzmu i dużym podobieństwem do oryginału, wykonała Agata Sekuła. Za imitacją okien kawiarnianych królował, najbardziej typowy dla wszystkich imprez zaduszkowych element - kolorowy, jesienny park.
Imprezie towarzyszyła ekspozycja w gablocie Sekcji Naukowej Młodzieżowej Rady Internatu poświęcona osobie, życiu i twórczości Jana Kaczmarka.
Licznie zgromadzona widownia miała okazję do wielu doznań intelektualnych i artystycznych.Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: mgr Mirosław Kwiatkowski
Opracowanie WWW: MVS