GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2007 / 2008

  


Wstecz      Dalej

Liderzy Promocji Zdrowia 2007

Kolejna grupa wychowanków internatu ZSMEiE wzięła udział w zajęciach warsztatowych Młodzieżowego Programu Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia organizowanych przez Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu.
Damian Demski, Tomasz Jaśniewski, Marcin Marchlewski otrzymali w dniu 18 grudnia 2007 roku certyfikaty potwierdzające zdobycie statusu Liderów Promocji Zdrowia.

          

Program obejmował 40-godzinny cykl zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych, profilaktyki uzależnień, problematyki HIV i AIDS oraz warsztaty psychologiczne i działanie środowiskowe. Nasi Liderzy m.in. wzięli udział w ogólnomiejskiej akcji w ramach przypadającego w dniu 15 listopada 2007 r. Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, zorganizowanej przez TPiPU we współpracy z Urzędem Miasta Torunia i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Główny cel programu to przygotowanie liderów pragnących pomagać swoim kolegom i koleżankom. Szkolenie dotyczyło więc podejmowania działań profilaktycznych w ramach edukacji rówieśniczej, promujących zdrowy styl życia, wolny od środków psychoaktywnych w najbliższym otoczeniu.
Od 2002 roku TPiPU objęło patronatem działania podejmowane w naszym Internacie w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.
Zdjęcia: WS
Tekst: GG
Opracowanie WWW: MVS