GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2004 / 2005

  


Wstecz      Dalej

Ośmiu nowych liderów promocji zdrowia

Kolejna grupa wychowanków internatu ZSMEiE zakończyła udział w zajęciach warsztatowych Młodzieżowego Programu Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia organizowanych przez Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu.


Dawid Malinowski i Tomasz Trzpiot
z certyfikatami
 

Certyfikat Dawida Malinowskiego

Liderzy - od lewej Stanisław Szlosek,
Kamel Khuram, Patryk Wicher
i Piotr Iwiński

Piotr Iwiński, Kamel Khuram, Adrian Kurza, Dawid Malinowski, Marcin Potęga, Stanisław Szlosek, Tomasz Trzpiot i Patryk Wicher otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie statusu Liderów Promocji Zdrowia. Głównym celem programu było przygotowanie liderów pragnących pomagać swoim kolegom i koleżankom. Szkolenie dotyczyło podejmowania działań profilaktycznych w ramach edukacji rówieśniczej, promujących zdrowy styl życia, wolny od środków psychoaktywnych w najbliższym otoczeniu.
Od 2002 roku toruńskie TPiPU sprawuje patronat nad działaniami podejmowanymi w naszym Internacie w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom. Dzięki temu, już dwunastu wychowanków posiada nie tylko motywację, ale i umiejętności pozytywnego wpływania na rówieśników zagrożonych uzależnieniami, a także udzielania im wsparcia.
Tekst: Grzegorz Gurzyński
Zdjęcia: Wojciech Struczyński
Opracowanie WWW: MVS