GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2004 / 2005

  


Wstecz      Dalej

Następni liderzy


Bartek i Łukasz
Łukasz Kucięba i Bartłomiej Żychniewicz to kolejni wychowankowie Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, którzy ukończyli Młodzieżowy Program Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Wychowankowie uczestniczyli w kilkumiesięcznym kursie zorganizowanym przez toruńskie Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. W tym czasie odbyli warsztaty umiejętności interpersonalnych, profilaktyki uzależnień, problematyki HIV/AIDS oraz psychologiczny: "Pomaganie w kontakcie indywidualnym". Odbyli też działania środowiskowe dotyczące edukacji rówieśniczej. Dzięki programowi, już czterech wychowanków internatu potrafi w swoich codziennych kontaktach z rówieśnikami kształtować właściwy stosunek do zagrożeń związanych z uzależnieniami. Potrafią też skutecznie doradzić im i pomóc w sytuacjach kryzysowych.
Obecnie w szkoleniu w ramach programu uczestniczy kolejnych ośmiu wychowanków. Koordynacją stałej współpracy z TPiPU zajmuje się wychowawca, mgr Grzegorz Gurzyński. Coraz więcej chętnych do uczestnictwa w programie dowodzi, że najlepszą radą i skuteczną pomocą może służyć kolega, który nie boi się mieć własnego zdania nt. stosowania używek i jest gotów życzliwie pomóc tym, którym grozi droga do nikąd.
Tekst: Mirosław Kwiatkowski
Zdjęcia: Wojciech Struczyński
Opracowanie WWW: MVS