GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2004 / 2005

  


Wstecz      Dalej

"Utracony kresów czar" - zaduszki poetycko - muzyczne

Utracony kresów czar. Tak zatytułowali tegoroczne zaduszki poetycko - muzyczne wychowankowie Internatu ZSMEiE, którzy poświęcili je w tym roku życiu i twórczości Czesława Miłosza i Czesława Niemena. Urodzeni na Litwie i Białorusi twórcy są kolejnymi postaciami po Zbigniewie Herbercie, Bolesławie Leśmianie, Ryszardzie Riedlu, Grzegorzu Ciechowskim i Gustawie Zielińskim, które poznali i uczcili mieszkańcy internatu.
W spotkaniu przygotowanym przez sekcję naukową samorządu Internatu ZSMEiE w Toruniu uczestniczyła także zaproszona grupa dziewcząt z Internatu ZSPS i VIII LO, które wspólnie z kolegami recytowały wiersze Czesława Miłosza.
Nastrojowa scenografia stworzona w klubie internatu z gałęzi, opadłych liści i zniczy otaczających portrety Czesława Miłosza i Czesława Niemena sprawiła, że uczestnicy zaduszek przenieśli się na ponad dwie godziny w jesienną scenerię opuszczonego cmentarza. Piosenki Niemena stanowiły tło dla recytacji wierszy noblisty oraz wspomnień o ich drodze życiowej i twórczej przygotowanych przez wychowanków.
Spotkanie było też okazją do rozważań nad pojęciem "kresowości" w naszej kulturze, jako wspólnym mianowniku różnych biografii i twórczości. Przywołano również postać Alfreda Nobla, motywy i zasady przyznawania nagród, które zawarł w swoim testamencie.
W środę, 17 listopada, uczestnicy internackich zaduszek poetycko - muzycznych przekonali się, jak dramat utraty "kraju lat dziecinnych" przez zmarłych w tym samym roku twórców, odcisnął się na losie całego pokolenia i jak różne wydał artystyczne owoce.
Tekst: Mirosław Kwiatkowski
Zdjęcia: Tomasz Rutkowski
Opracowanie WWW: MVS