GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2003 / 2004

  


Wstecz      Dalej

Dyplomy dla wychowanków Internatu ZSMEiE - liderów profilaktyki uzaleznień

Dwóch wychowanków internatu, młodzieżowych liderów profilaktyki uzależnień, wyróżniono podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas podsumowania kampanii"NARKOTYKI - NAJLEPSZE WYJŚCIE NIE WCHODZIĆ".

26 marca 2004 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, odbyło się podsumowanie realizacji kampanii "NARKOTYKI - NAJLEPSZE WYJŚCIE NIE WCHODZIĆ" w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Wydarzenie to miało charakter uroczystego spotkania przedstawicieli Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Marszałka Województwa Waldemara Achramowicza, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lucyny Andrysiak z delegatami: społecznymi koordynatorami, animatorami, realizatorami działań w roku 2003.

Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Waldemar Achramowicz
wita uczestników spotkania
 

Spotkanie prowadził Regionalny
Koordynator Kampanii Narkotyki
- najlepsze wyjście nie wchodzić
- Grzegorz Kasprzycki
W trakcie spotkania zostały wręczone wyróżnienia, a społeczni realizatorzy zostali uhonorowani dyplomami - podziękowaniami. Wśród zaproszonych osób byli przedstawiciele podmiotów, instytucji, organizacji i mediów zaangażowanych w kampanię oraz przede wszystkim: społeczni liderzy działań kampanii w roku 2003.


Paweł przyjmuje gratulacje
od Przewodniczącej Sejmiku

Sławek i Paweł
z Panią Aliną Pokora (TPiPU)

Sławek odbiera dyplom
z rąk Marszałka

Wśród uhonorowanych dyplomami - podziękowaniami byli wychowankowie Internatu ZSMEiE: Sławomir Piątkowski i Paweł Zieliński - uczestnicy programu Grupa Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia, realizowanego przez Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu. W 2002 r. TPiPU objęło patronatem działania podejmowane w naszym Internacie w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.
mgr Grzegorz Gurzyński
Tekst i zdjęcia: GG
Opracowanie WWW: MVS