O zawodzie słów kilka...

Informatyk to zawód nowoczesny, atrakcyjny i dynamicznie rozwijający się wraz z postępem technologicznym. Jest to zawód, który znajduje zastosowanie w wielu sferach naszego życia. Do najczęściej wykonywanych w tym zawodzie prac należą:
- programowanie,
- posługiwanie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań,
- projektowanie i zakładanie baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym,
- administrowanie bazami danych i systemami przetwarzania informacji,
- dobieranie konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,
- obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.

Technologie komputerowe wykorzystywane są w wielu dziedzinach i zawodach. Jako informatyk możesz pracować w różnych typach przedsiębiorstw - zarówno związanymi bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i takich, które wykorzystują systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno-biurowych czy usługowo-handlowych.

Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Nie będzie Ci obca obsługa urządzeń techniki komputerowej - poznasz budowę, zasady działania i zastosowanie typowych elementów i układów, systemy mikroprocesorowe, płyty główne, pamięci dyskowe, karty graficzne oraz urządzenia multimedialne. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi.

Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.