Poniżej zaprezentowano przykładowe zadania jakie występują w części 1 i części 2 zawodowego egzaminu teoretycznego.
Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż minitest!

Rekomendowaną przegladarką jest Internet Explorer!

Pytanie 1

Jaką kartę przedstawia poniższy rysunek?
Kartę graficzną
Kartę sieciową
Płytę główną komputera
Kartę modemową

Pytanie 2

Przedsiębiorstwo dysponuje danymi gospodarczymi wzajemnie ze sobą powiązanymi, które gromadzi w formie wielu tabel. Efektywne przetwarzanie takich informacji (sortowanie, wyszukiwanie) najlepiej robić za pomocą:
Arkusza kalkulacyjnego
Systemu baz danych
Edytora tekstów
Innego narzędzia informatycznego

Pytanie 3

Addywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczany symbolem:
CMY
HSB
HLS
RGB

Pytanie 4

Na przedstawionym poniżej schemacie blokowym algorytmu znajdują się:
Dwa bloki wprowadzania danych
Dwa bloki decyzyjne
Jeden blok działań
Dwa symbole końca algorytmu

Pytanie 5

Wskaż poprawną wartość liczby AE9516 zapisanej w systemie dwójkowym:
1010111010010101
1010111110010101
1011111010010101
1010111010010111

Pytanie 6

Na przedstawionym poniżej fragmencie programu znajduje się między innymi:
Instrukcja warunkowa
Pętla programowa dwunastokrotnie powtarzająca fragment kodu
Pętla programowa powtarzająca fragment kodu nieokreśloną ilość razy
Nie wykonująca się pętla programowa

Pytanie 7

Jaką funkcję pełni bufor danych na przedstawionym poniżej schemacie blokowym stacji dysków twardych?
Dyskowej pamięci podręcznej Cache
Pamięci przechowującej dane o parametrach dysku twardego
Pamięci przechowującej program obsługi dysku twardego
Pamięci przechowującej adresy cylindrów, głowic i sektorów

Pytanie 8

Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na:
Łączenie obiektów
Usunięcie z istniejącej klasy zbędnych elementów
Tworzenie nowej klasy na podstawie jednej lub kilku już istniejących
Kopiowanie cech jednego obiektu do innego

Pytanie 9

Najnowsze wirusy wykorzystują błędy w przeglądarkach internetowych. Która przeglądarka jest najbardziej niebezpieczna pod tym względem?
Netscape
Internet Explorer
Opera
FireFox

Pytanie 10

Wskaż, jakie czynności należy podjąć, udzielając pomocy przedlekarskiej osobie, która uległa porażeniu prądem elektrycznym i jest nieprzytomna
Wyniesienie jej na wolne powietrze i częściowe rozebranie
Ułożenie jej w pozycji na boku przy jednoczesnym rozluźnieniu ubrania
Ułożenie jej w pozycji na plecach i zmniejszenie ucisku ubrania wokół szyi
Ułożenie jej na brzuchu i odchylenie głowy na bok

Pytanie 11

Jak nazywa się przedstawiony na rysunku dokument regulujący rozliczenie bezgotówkowe?
Czek potwierdzony
Polecenie przelewu
Faktura VAT
Weksel prosty

Pytanie 12

Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego?
Umowy - zlecenia
Umowy o dzieło
Umowy o pracę
Umowy agencyjnej