Cykl kształcenia

Nauka w technikum trwa 4 lata. W tym czasie wykładane są zarówno przedmioty ogólne, jak i przedmioty zawodowe. Wśród przedmiotów ogólnych są: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina do dyspozycji wychowawcy, religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie.

Do przedmiotów zawodowych zalicza się:
- systemy operacyjne i sieci komputerowe
- oprogramowanie biurowe
- programowanie strukturalne i obiektowe
- urządzenia techniki komputerowej
- multimedia i grafika komputerowa
- specjalizacja
- język obcy zawodowy

W czasie 4 lat nauki odbywają się również praktyki zawodowe. W naszej szkole trwają one miesiąc i odbywają się w maju w klasie trzeciej. Praktyki odbywają się w zakładach pracy, a więc jest szansa wykorzystania wiedzy zawodowej w praktyce, jak również zdobycia nowych doświadczeń.

Program nauczania dla zawodu technik informatyk Pobierz program nauczania dla zawodu technik informatyk
Podstawa programowa dla zawodu technik informatyk Pobierz podstawę programową dla zawodu technik informatyk

Reforma kształcenia zawodowego

Ostatnio na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej można znaleźć informację na temat trwających od 18 stycznia do 30 kwietnia br. konsultacji dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz zmian w kształceniu zawodowym. Ponieważ te zmiany dotyczą bezpośrednio kształcenia w technikum, warto zapoznać się z założeniami projektowanych zmian w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wszystkie szczegóły dotyczące reformy szkolnictwa zawodowego zawarto w informatorze.