Uczniowie biorący udział w pracach nad projektem "Katedra i gotyk na dotyk":

 1. Andrzej Bajdak
 2. Marcin Cichoń
 3. Paweł Gawarkiewicz
 4. Mateusz Kowalski
 5. Konrad Krzyżaniak

 

Nauczyciele - konsultanci, którzy służyli pomocą uczniom pracującym nad projektem "Katedra i gotyk na dotyk":

 1. Dominika Warska - koordynator programu
 2. Bogumiła Lubiszewska - nauczyciel historii i wiedzy o kulturze
 3. Lucyna Mazur - nauczyciel geografii i opiekun grupy uczniów
 4. Barbara Jackowska - nauczyciel bibliotekarz i przewodnik turystyczny po mieście Toruniu
 5. Anna Branicka - nauczyciel języka angielskiego
 6. Rafał Derda - nauczyciel jezyka angielskiego
 7. Janusz Jarczewski - nauczyciel informatyki