DYSLEKSJA
DYSGRAFIA
DYSORTOGRAFIA15% uczniów w każdej
z klasy ma problemy 
związane z dysleksją
Dysleksją dotkniętych jest około 15% uczniów. Zaburzenia te występują czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewcząt.