Rok szkolny 2011 / 2012
  Menu
Strona główna
Tematy stałe
Archiwum
  Kontakt
E-mail
  Wydarzenia
Rok szkolny 2019 / 2020
Rok szkolny 2018 / 2019
Rok szkolny 2017 / 2018
Rok szkolny 2016 / 2017
Rok szkolny 2015 / 2016
Rok szkolny 2014 / 2015
Rok szkolny 2013 / 2014
Rok szkolny 2012 / 2013
Rok szkolny 2011 / 2012
Rok szkolny 2010 / 2011
Rok szkolny 2009 / 2010
Rok szkolny 2008 / 2009
Rok szkolny 2007 / 2008
Rok szkolny 2006 / 2007
Rok szkolny 2005 / 2006
Rok szkolny 2004 / 2005
Rok szkolny 2003 / 2004
Rok szkolny 2002 / 2003
Rok szkolny 2001 / 2002
  Linki
Strona ZSMEiE
Biblioteka Pedagogiczna
 Konkurs czytelnictwa
 Quiz "Literatura i Liczby" w bibliotece szkolnej
 Współpraca Biblioteki ZSMEiE z Muzeum Okręgowym w Toruniu
 Warsztaty muzealne "Blask gotyckich ksiąg"
 Ogólnoszkolny konkurs literacki pt. "Z literaturą za pan brat"
 

 Konkurs czytelnictwa

KlasaIXXXIXIIIIIIIIIVVVIRazem
Id2036110034543
Ie1411177007131676
Ih550000000111
Ii15132101610039
Ik330100160150570
It56825002101093

KlasaIXXXIXIIIIIIIIIVVVIRazem
IId292601480345309200
IIe81183155540095
IIh1701827115110071
IIi115715255223610127
IIk5210380562105146
IIt129200151681120156

KlasaIXXXIXIIIIIIIIIVVVIRazem
IIId1922170382071102136
IIIe77612015290067
IIIh1313201415590273
IIIi39192915266400165
IIIk44162812103311500159
IIIt10111190010033

KlasaIXXXIXIIIIIIIIIVVVIRazem
IVd3421201131212216--176
IVe1115324630252921--299
IVh1166221571431--112
IVi13471010193229--124
IVk471025240262641--217
IVt5113253272938--177

KlasaIXXXIXIIIIIIIIIVVVIRazem
Ic00007000108
IIc00000000000
IIIc00000000000

Pracownicy
i
nauczyciele
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIRazem
51413534487459781331464

 Początek strony
 

 Quiz "Literatura i Liczby" w bibliotece szkolnej


Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej bibliotece zorganizowany został quiz "Literatura i Liczby". Przez kilkanaście dni uczniowie naszej szkoły ochoczo przychodzili do biblioteki, aby spróbować swoich sił i "zmierzyć się" z zagadkami quizu. W "skrzyni pirata" czekały na odkrycie karteczki z liczbami. Zadaniem ucznia było podanie tytułu zawierającego wylosowaną liczbę. Za każdy tytuł uczeń otrzymywał punkt w postaci wyciętego z papieru "złotego jesiennego liścia".

     

Jeżeli uczeń podał autora książki zdobywał drugi punkt. Każdy uczestnik biorący udział w tej grze mógł raz dziennie podejść do losowania. Za trafne odpowiedzi otrzymywał kolejne punkty, które kumulowały się.
Zabawa odbywała się w barwach jesieni. Nastrój ten podkreślała jesienna aranżacja wnętrza biblioteki oraz nastrojowe, jesienne piosenki takich wykonawców jak: Czesław Niemen, Magda Umer, Sława Przybylska, Jan Kobuszewski, Piotr Szczepanik i inni.

     

finale na zwycięzców czekały nagrody niespodzianki. Jury w składzie:Dominika Warska, Małgorzata Szwec-Zielińska, Barbara Jackowska wyłoniło zwycięzcę oraz zdobywców II i III nagrody. W zmaganiach z "liczbami w literaturze" wytrwałością wykazało się 15 uczestników (chociaż wystartowało znacznie więcej). Tylu dotarło do finału i wszyscy otrzymali nagrody "pocieszenia". A oto zwycięzcy i zdobywcy głównych nagród: I miejsce - Juliusz Kwiatkowski z kl IIi, II miejsce - Przemysław Wiśniewski z kl. IIId, III miejsce - Sławomir Knop z kl. IId
Przygotowanie materiałów i organizacja obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej bibliotece - Barbara Jackowska.

Bibliografia:
Ewa Karulska: Liczby w literaturze. "Biblioteka w Szkole" 2002, nr 10, s. 20-21

     

Opracowała: Barbara Jackowska

 Początek strony
 

 Współpraca Biblioteki ZSMEiE z Muzeum Okręgowym w Toruniu


Zajęcia warsztatowe w Muzeum Okręgowym w Toruniu dotyczące obrazu "Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem" pędzla Rembrandta Harmenszoona van Rijn

Wieloletnia, harmonijna współpraca nauczycieli bibliotekarzy i polonistów owocuje wieloma wspólnie podejmowanymi działaniami przynoszącymi głównie "korzyści" uczniom.

     

W tym roku szkolnym zorganizowane zostały wyjścia klas Id, Ie, It, II e, IIi, II t, IV i oraz IV h na warsztaty muzealne pt. "W świecie obrazów". Wykorzystano fakt, że w Muzeum Okręgowym w Toruniu "gościła" wystawa eksponatów z kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich z arcydziełem malarstwa pejzażowego Rembrandta pt."Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem". Na przykładzie tego obrazu odbywały się zajęcia przybliżające uczniom zasady analizy dzieła sztuki.

     

W pierwszej części warsztatów uczestnicy wysłuchali pogadanki na temat obrazu i jego autora. Historyk sztuki odwołując się do wiedzy uczniów, profesjonalnie i wnikliwie omówił jak należy postrzegać dzieło malarskie. W trakcie tego wspólnego omawiania obrazu uczniowie dowiedzieli się m.in., że obraz wyróżnia się dramatycznym, niespokojnym ujęciem przyrody, uchwyconym na tle burzowego nieba, a krajobraz stanowi scenografię dla sceny rodzajowej opartej na biblijnej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Również mogli zaobserwować to co w obrazie zwraca uwagę od strony techniki malowania, a mianowicie: fakturalny sposób malowania (nakładanie szpachlą farby i widoczne rzeźbienie w strukturze malarskiej), to zaś stanowi dodatkową atrakcję w odbiorze tego wyjątkowego dzieła.

     

Natomiast druga część to zajęcia praktyczne, polegające na tworzeniu w grupach kopii dzieł z kolekcji Czartoryskich, prezentowanych na wystawie czasowej. Uczniowie mieli okazję w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę, dotyczącą zasad analizowania obrazu.
Obraz, który uczniowie mogli oglądać i analizować w pierwszej części zajęć, jest jednym z niewielu zachowanych przykładów malarstwa pejzażowego Rembrandta. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że zajęcia były okazją do uczestniczenia w prawdziwej uczcie duchowej, bo tak jedynie można określić okazję obcowania z tak znamienitym dziełem sztuki, jakim jest "Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem" pędzla Rembrandta Harmenszoona van Rijn. Poza tym warsztaty te stanowiły znakomite uzupełnienie tematyki lekcji wiedzy o kulturze i języka polskiego.
Organizatorkami wyjść na zajęcia były: p. B. Jackowska (nauczyciel bibliotekarz), p. M. Szwec-Zielińska (nauczyciel języka polskiego), p. B. Wróblewska (nauczyciel języka polskiego i WOK-u).

     

Opracowała: Barbara Jackowska

 Początek strony
 

 Warsztaty muzealne "Blask gotyckich ksiąg"


Warsztaty muzealne "Blask gotyckich ksiąg" w Muzeum Okręgowym w Toruniu - Ratusz Staromiejski

W tym roku szkolnym kontynuowana jest współpraca nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli polonistów dotyczącą wyjść klas pierwszych na warsztaty muzealne pt. "Blask gotyckich ksiąg", przedstawiających dzieje średniowiecznych ksiąg od skryptorium do drukarni. Zajęcia te są interesującą i wartościową formą uzupełniającą materiał objęty programem nauczania.

     

Pierwsza część zajęć to wykład z pokazem multimedialnym, prezentującym kolejne etapy powstawania średniowiecznej księgi. Uczniowie mogli dowiedzieć się w jaki sposób powstawały księgi, zobaczyć jak one wyglądały i jakie materiały były potrzebne do produkcji książki oraz jakich narzędzi używano podczas pisania (pióra ptasie, skrobaki, stylusy), a także na czym pisano i jak powstawał pergamin. Ciekawostką była informacja z czego wytwarzano atrament i barwniki do ozdabiania średniowiecznych kodeksów oraz skąd były sprowadzane materiały do ich "produkcji".

     

Poznali tajemnice komponowania karty księgi, zestawiania barwników, używania złota oraz jakiego rodzaju dekoracje były stosowane (np. inicjał, filigran, floratura marginalna, drolerie, bordiura).
Zobaczyli jak wyglądały oprawy średniowiecznych kodeksów i przykłady najbardziej znanych egzemplarzy, które przetrwały do dziś.
Dowiedzieli się także co kryje tajemniczo brzmiąca nazwa "inkunabuł".

     

W drugiej części warsztatów, w zaaranżowanym średniowiecznym skryptorium, uczestnicy własnoręcznie zdobili stronę papieru czerpanego. Mieli okazję sprawdzić ile cierpliwości, precyzji wykonawczej, a nawet kunsztu artystycznego wymagała taka praca.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie kl. 1i i 1t.

     
Organizatorzy i opiekunowie: B. Jackowska, M. Szwec-Zielińska, D. Warska

Opracowała: Barbara Jackowska

 Początek strony
 

 Ogólnoszkolny konkurs literacki


Ogólnoszkolny konkurs literacki pt. "Z literaturą za pan brat"

Efektem współpracy nauczycieli polonistów z biblioteką szkolną był zorganizowany w naszej szkole konkurs literacki pt. Z literaturą za pan brat. Konkurs zorganizowały: p. M. Szwec-Zielińska - nauczyciel polonista i p. B. Jackowska - nauczyciel bibliotekarz.
Chętni uczniowie klas III i IV mieli okazję sprawdzić swoją literacką wiedzę.

     

Celem konkursu było m.in. zachęcenie uczniów do czytania utworów literackich, a także utrwalania wiedzy przydatnej do egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Konkurs obejmował swym zakresem utwory literackie ( proza i poezja) uwzględnione w podstawie programowej z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej, a także wiedzę uczniów z poprzednich etapów kształcenia. Odbywał się w dwóch etapach. Etap pierwszy - pisemny i etap drugi - ustny.

     

Etap ustny konkursu polegał na losowaniu pytań i indywidualnych odpowiedziach.
Komisja konkursowa na bieżąco sprawdzała poprawność odpowiedzi i przydzielała odpowiednią ilość punktów.

     

Uczestnicy wykazywali się wiedzą i wolą walki, ale zmagania toczyły się w przyjaznej atmosferze.
Ostateczni zwycięzcy zostali wyłonieni dopiero po dogrywce polegającej na dodotkowym losowaniu pytań i odpowiedziach.

     

Wyniki konkursu:
MiejsceImię i nazwiskoKlasa
Miejsce IBartosz Roliński4d
Miejsce IIKamil Ejsmond4d
Miejsce IIIAdrian Jankowski3i

     
Organizatorzy i opiekunowie: B. Jackowska, M. Szwec-Zielińska

Opracowała: Barbara Jackowska

 Początek strony
© Biblioteka ZSMEiE - ©2011     Design by Szablony.Maniak.Pl