Tematy stałe
  Menu
Strona główna
Tematy stałe
Archiwum
  Kontakt
E-mail
  Wydarzenia
Rok szkolny 2019 / 2020
Rok szkolny 2018 / 2019
Rok szkolny 2017 / 2018
Rok szkolny 2016 / 2017
Rok szkolny 2015 / 2016
Rok szkolny 2014 / 2015
Rok szkolny 2013 / 2014
Rok szkolny 2012 / 2013
Rok szkolny 2011 / 2012
Rok szkolny 2010 / 2011
Rok szkolny 2009 / 2010
Rok szkolny 2008 / 2009
Rok szkolny 2007 / 2008
Rok szkolny 2006 / 2007
Rok szkolny 2005 / 2006
Rok szkolny 2004 / 2005
Rok szkolny 2003 / 2004
Rok szkolny 2002 / 2003
Rok szkolny 2001 / 2002
  Linki
Strona ZSMEiE
Biblioteka Pedagogiczna
 Odsyłacze - Matura z języka polskiego (zestawienie w wyborze)
 Materiały dotyczące nowej matury dostępne w czytelni biblioteki szkolnej
 Przydatne adresy stron WWW dotyczące nowego egzaminu maturalnego
 Książki przydatne do matury
 Wykaz aktów prawnych
 Prace dyplomowe na płytach CD
 

 Matura z języka polskiego (zestawienie w wyborze)

 Znajdują się tu:

Opracowała
Barbara Jackowska - nauczyciel bibliotekarz ZSMEiE w Toruniu

 Początek strony
 

 Materiały dotyczące nowej matury dostępne w czytelni biblioteki szkolnej

 Znajdują się tu:
 • Informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów;
 • Testy sprawdzające;
 • Akty prawne;
 • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od 2005 roku;
 • Zadania przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego;
 • Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego;
 • Przydatne adresy stron WWW i numery telefonów.

 Początek strony
 

 Przydatne adresy stron WWW dotyczące nowego egzaminu maturalnego

 Znajdują się tu:
 Numery telefonów:
 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - (0-52) 34-976-22
 • Delegatura KO w Toruniu - (0-56) 62-18-585
 • Delegatura KO we Włocławku - (0-54) 231-15-51 w.48
 Powyższe telefoniczne punkty informacyjne będą czynne w każdy piątek - w październiku 2004 r. oraz od 15 lutego do 30 marca 2005 r.

 Początek strony
 

 Książki przydatne do matury

 Przedstawiamy wybrane książki ze zbiorów naszej biblioteki, które pomogą w przygotowaniu się do prezentacji maturalnej z języka polskiego:
Nosowska D., Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004, ISBN 83-7266-299-1
Książka poświęcona głównym tematom i wątkom w literaturze. Napisana z myślą o uczniach przygotowujących się do matury z języka polskiego. Proponuje odniesienia do danego motywu w sztuce - głównie w malarstwie.
Kołodyński A., Zarębski K., Literatura na ekranie, Bielsko-Biała 2005, ISBN 83-7266-374-2
Czytelnik znajdzie tu zestaw około 120 dzieł literackich, które stały się inspiracją dla twórców filmowych.
Dzigański A., Słownik poezji: liceum, Kraków 2005, ISBN 83-7435-040-7
Słownik zawiera analizy i interpretacje utworów poetyckich, znajdujących się w programach nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.
Wojnicka J., Katafiasz O., Słownik wiedzy o filmie, Bielsko-Biała 2005, ISBN 83-7266-325-4
Słownik wiedzy o filmie przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z kinem. Składa się z trzech części: Historia, Kino autorów, Kino gatunków. Uzupełnienie stanowią słownik podstawowych pojęć filmowych, przybliżający terminy z zakresu estetyki i techniki filmowej oraz indeksy: tytułów i nazwisk.
Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała 2005, ISBN 83-7266-326-2
Książka przeznaczona dla osób interesujących się teatrem. Poświęcona w głównej mierze teatrowi dramatycznemu, w ramach którego ujęte zostały dzieła i sylwetki najwybitniejszych dramatopisarzy Zachodu.
Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowi, wyd. 2, Wrocław 1995, ISBN 83-04-03251-1
Zawiera hasła rzeczowe dwóch okresów literackich - romantyzmu i pozytywizmu oraz hasła poświęcone motywom literackim.
Słownik literatury polskiej XX wieku, zespół red. A. Brodzka [et al.], Wrocław 1993, ISBN 83-04-03942-7
Zawiera hasła rzeczowe dotyczące literatury polskiej lat 1890-1980, czyli okresów wyróżnianych przez historyków literatury jako Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, piśmiennictwo lat wojny i okupacji oraz literatura najnowsza.
Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław 1998, ISBN 83-04-04426-9
Słownik obejmuje 700 lat dziejów piśmiennictwa narodowego okresu średniowiecza, renesansu i baroku.
Opracowała: Hanna Żuchowska-Nowicka

 Początek strony
 

 Wykaz aktów prawnych

 Wykaz pochodzi z materiałów konferencyjnych przygotowanych na Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Pedagogicznych Współpraca bibliotek pedagogicznych z systemem doskonalenia nauczycieli, Sulejówek 4-5 października 2004 r.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r., Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1115, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania z ewidencji (Dz.U. z 2004 r. Nr 47, poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu a dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 51, poz. 458);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 i z 2003 r. Nr 90, poz. 846);
 • Rozporządzenie z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411);
 • Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (MP Nr 11, poz. 159);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (Dz.U. Dz 1999 r. Nr 14, poz. 134 i Nr 41, poz. 417);
 • Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym (MP Nr 12 z 1999 r., poz. 169 i Nr 16, poz. 226 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 777).

 Początek strony
 

 Prace dyplomowe na płytach CD

W bibliotece szkolnej dostępne są następujące płyty CD z pracami dyplomowymi uczniów naszej szkoły:

LpTytuł pracyNr kat.Rok szkolny
1Generatory synchroniczneCDp-1 i CDp-22000/2001
2Linie napowietrzneCDp-3 i CDp-42000/2001
3Niekonwencjonalne źródła zasilaniaCDp-5 i CDp-62000/2001
4Obliczanie parametrów i charakterystyk dwójnikówCDp-7 i CDp-82000/2001
5Obliczanie układów trójfazowychCDp-9 i CDp-102000/2001
6Obliczanie warunków pracy i charakterystyk silnika indukcyjnegoCDp-11 i CDp-122000/2001
7Prawa elektrotechnikiCDp-13 i CDp-142000/2001
8Prostowniki sterowaneCDp-15 i CDp-162000/2001
9Spadek napięcia na transformatorze - program edukacyjnyCDp-172000/2001
10PrzewodzikCDp-18 i CDp-192001/2002
11Silniki indukcyjne - program edukacyjnyCDp-20 i CDp-212000/2001
12Zbiór zadań z maszyn elektrycznych - I - Transformatory2002
13Zbiór zadań z maszyn elektrycznych - II - Maszyny indukcyjne2003
14Zbiór zadań z przyrządów pomiarowych - I - Błedy pomiarowe2005
15Zbiór zadań z przyrządów pomiarowych - II - Mierniki analogowe2006
16Zbiór zadań - Testy egzaminacyjne dla zawodu technik elektryk2007
 Więcej informacji na temat prac
Opracowanie:
Dominika Warska
Michał Strom

 Początek strony
© Biblioteka ZSMEiE - ©2011     Design by Szablony.Maniak.Pl