Materiały dla nauczycieli
      Potrzeby, plany i aspiracje życiowe młodzieży
      Frekwencja - część I
      Frekwencja - część II
      Młodzież w okresie dorastania
      Nauczyciele - Wychowawcy klas