ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
      Rekrutacja - 2017
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty       Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE   (archiwum)
   Biblioteka szkolna
   Samorząd Uczniowski
   Strony tematyczne
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji       Zmiany planu
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
      Filmy edukacyjne
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma
Pozostałe
   Materiały pozaszkolne
   Umowy cywilno-prawne    Badania wody na basenie    Ubezpieczenia 2017 / 2018    Oferty pracy
Witamy na stronie
Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
im. prof. Sylwestra Kaliskiego
w Toruniu

Dzisiaj jest:Imieniny:                         Do wakacji pozostało 150 dni
Święta: 
Motto na dziś:  Łatwiej trzymać na języku rozżarzony węgiel niż słowo sekretne.

Kangur Matematyczny

Wszystkich chętnych do udziału w konkursie KANGUR prosimy o dostarczenie zgłoszenia wraz z opłatą (9 zł.) do czwartku 25 stycznia 2018 r.

  Plakat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego - KANGUR

Zapraszamy do Wolontariatu

Grono Pedagogiczne Szkoły wraz z Radą Rodziców zapraszają do Wolontariatu !!!

  Pełna treść ogłoszenia

Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II

Dnia 23 stycznia 2018 r. (wtorek) o godzinie 17:00 odbędą się zebrania informacyjne z rodzicami klas I i II
031
więcej ...
Harmonogram spotkania z rodzicami uczniów klas I i II

W czasie trwania zebrań, od godziny od 16:15 do 17:15, będzie czynny sekretariat szkoły.

Dnia 23 stycznia 2018 r. (wtorek) o godzinie 17:00 odbędą się zebrania informacyjne z rodzicami wg następującego harmonogramu:
KlasaWychowawcaSalaGodzina
1aeLucyna Mazur1917:00
1bSylwia Sajdłowska-Mochalska6417:00
1dVioletta Kalka8017:00
1hMałgorzata Szramke5417:00
1kDominika Warska2517:00
1tEwa Wdowczyk7617:00
2bJacek Butkiewicz5717:00
2dLidia Komór2017:00
2eSylwia Głowicka2317:00
2hMichał Madajewski8317:00
2kAndrzej Gac8217:00
2tKrzysztof Szalkowski7417:00

Obecność rodziców obowiązkowa

Nowy plan zajęć

Plan zajęć na II semestr (obowiązujący od 22 stycznia 2018 r.) znajduje się TUTAJ


Ogłoszenia bieżące
Praca wakacyjna w Niemczech dla uczniów i studentów ...
Zebrania Rady Rodziców w roku szkolnym 2017 / 2018 ...
Zebrania Rady Rodziców
Szanowni Państwo
Przypominamy, że w roku szkolnym 2017 / 2018 zebrania Rady Rodziców odbędą się według poniższego harmonogramu:
- dnia 21.09.2017 r. o godzinie 17:00
- dnia 22.11.2017 r. o godzinie 17:00
- dnia 07.02.2018 r. o godzinie 17:00
- dnia 18.04.2018 r. o godzinie 17:00
Gmina Miasta Toruń działająca poprzez ZSMEiE w Toruniu ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi pralniczej ...
Nabór ofert

Gmina Miasta Toruń działająca poprzez Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń w trybie zamówienia do 30000 euro

ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi pralniczej w Internacie ZSMEiE

  Pełna treść ogłoszenia
  Formularz oferty pralnia na rok 2018
  Umowa o świadczenie usług pralniczych - wzór na rok 2018
  Oświadczenia
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Toruniu zaprasza do korzystania z porad psychologiczno - pedagogicznych ...
Nowe stypendia dla uczniów szkół zawodowych i techników - Urząd Marszałkowski w Toruniu ...
Szanowni Państwo,
w dniu 1 października 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach NOWEGO PROJEKTU realizowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pt. Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza.
     Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Stypendia przyznawane będą za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2016/2017. Kryteria dostępowe oraz premiujące są identyczne dla uczniów techników jak i dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych.
     Planujemy przyznać łącznie 622 stypendia - 435 dla uczniów techników, 187 dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Wypłata stypendium uzależniona jest od otrzymanego dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz od dostępności środków na ten cel na rachunku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
     Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.
     Formularz wniosku o przyznanie stypendium należy pobrać bezpośrednio ze strony internetowej projektu zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl. Wniosek należy wypełnić na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym. Po wypełnieniu należy go wydrukować i uzupełnić o wymagany podpis. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły oraz fakultatywnie kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych wskazanych we wniosku. Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium - Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń. Nabór zakończymy 31 października 2017 r.
     Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej projektu zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego https://www.kujawsko-pomorskie.pl/.

Z poważaniem
Renata Drozdowska
Naczelnik Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
tel. 883 359 302

Kontakt do Biura Projektu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:
Marta Chojnacka
tel. 795 475 365
e-mail: marta.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl

Magdalena Mieszkalska
tel. 784 995 076
e-mail: m.mieszkalska@kujawsko-pomorskie.pl

Paweł Szmalc
Koordynator projektu
tel. 571 293 087
e-mail: p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl

Nie ma śmieci - są surowce - zachęcamy wszystkich do wsparcia programu Zielona Stopa Filantropa ...
Zajęcia Szkolnego Kółka Teatralnego MASKA już 29 września...
Uczniów, którzy chcą brać udział w zajęciach
Szkolnego Kółka Teatralnego MASKA
proszę o przybycie w piątek 29 września 2017 r. o godz. 11:30 do sali nr 80.
Opiekun Kółka Teatralnego
Małgorzata Szwec-Zielińska
Akcja Społeczna AS zaprasza do wolontariatu!
Ubezpieczenia na rok szkolny 2017 / 2018
Wzór wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników 2017 / 2018
Ogłoszenia archiwalne
 
Ogłoszenia stałe
Numer konta Rady Rodziców
Wykaz podręczników na rok szkolny 2017 / 2018
 
Ostatnio dodano
Wydarzenia sportowe: Otwarcie basenu po przebudowie ...
Wycieczki: Wizyta w Urzędzie Miasta Torunia ...
Współpraca z WAT: Udział w IV Warsztatach Innowacyjnych Technologii ...
Statystyki czytelnictwa za grudzień w bibliotece szkolnej ...
Konkursy i zawody: Konkurs Wędrującej Książki rozstrzygnięty! ...

 E-DZIENNIK

WSPÓŁPRACA / SPONSOR
KOPEL

WSPÓŁPRACA
ANIRO

WSPÓŁPRACA
TWERD

WSPÓŁPRACA
BOSCH

OFERTY PRACY

 Biblioteka Pedagogiczna
 Biblioteka Szkolna
  Biuletyn Informacji Publicznej
 Dokumenty i Przepisy
 E-Gazetka ZSMEiE
 Egzaminy zewnętrzne
   ELEKTRA
   Języki obce
  Insta.Ling
 Internat ZSMEiE (archiwum)
 Kapitał Ludzki
 Strona katechetyczna
 Ośrodek Wczasowy
 Plan lekcji
 Poczta e-mail
 Samorząd Uczniowski
 Sport w ZSMEiE
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 Ważne Wydarzenia
 Współpraca z WAT
 Zasłużeni dla ZSMEiE

W:1635645     P:1622675
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Dla Gimnazjalistów | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl