ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
RyjBuk ZSMEiE
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
    Rekrutacja
    Promocja Szkoły
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty    Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE
   Biblioteka szkolna
   Samorząd Uczniowski
   Strony tematyczne
    To warto obejrzeć
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji    Zmiany planu
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
    Filmy edukacyjne
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma
Pozostałe
   Materiały pozaszkolne
   Umowy cywilno-prawne    Badania wody na basenie    Ubezpieczenia 2019 / 2020    Oferty pracy
Witamy na stronie
Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
im. prof. Sylwestra Kaliskiego
w Toruniu

Dzisiaj jest:  Imieniny:    Do początku roku szkolnego pozostało 22 dni
Święta:  
Motto na dziś:  Lepiej uczyć się rzeczy nieużytecznych, niż nie uczyć się niczego.
Informacje dla kandydatów do ZSMEiE
Informacje dotyczące rekrutacji do ZSMEiE
Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Informuję, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych:
 1. Zgodnie z § 11b ust. 2 ww. rozporządzenia postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Zgodnie z § 11b ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów.
Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Badania kandydatów na uczniów ZSMEiE     
Informacja Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Szanowni Państwo
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu zwraca się z prośbą o informowanie kandydatów na uczniów, że podczas rejestracji na badania profilaktyczne drogą e-mail należy podać:

-Nazwę Placówki Szkolnej,
-Kierunek kształcenia,
-Dane teleadresowe ucznia (Imię, Nazwisko, Pesel, Adres zamieszkania),
-Czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne dla zdrowia zamieszczone na skierowaniu na badania lekarskie.

Dopuszczamy możliwość przesłania scanu skierowania lub jego zdjęcia jako załącznika do e-maila w sprawie rejestracji, co nie zwalnia z obowiązku dostarczenia oryginału na wizytę u lekarza.
Miło nam, że uczniowie w aktywny sposób wykorzystują tą formę rejestracji jednakże, do sprawnej rejestracji potrzebne są pełne dane a nie tylko podanie imienia i nazwiska bez wskazania placówki szkolnej czy profilu klasy.
Informacja o ocenach
Drogi Kandydacie!
Pamiętaj przed dostarczeniem świadectwa do szkoły pierwszego wyboru, wpisz koniecznie swoje oceny do systemu rekrutacji: http://torun.edu.com.pl
Promocja ZSMEiE
Oferta Edukacyjna 2020 / 2021Uwaga!
Rozdanie świadectw maturalnych

Informujemy, że we wtorek, 11 sierpnia 2020 r., w holu głównym szkoły, odbędzie się rozdanie świadectw maturalnych wg harmonogramu:

- godz. 10.00 - klasy 4E, 4K,
- godz. 11.00 - klasy 4H, 4T,
- godz. 12.00 - klasy 4B, 4D,

Absolwenci lat poprzednich w godz. 10.00 - 13.00.

Wszystkie osoby zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do obowiązującego reżimu sanitarnego tzn. przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie, mieć zasłonięte nos i usta, ubrane rękawiczki na dłoniach, zachować 2 m odstępu od pozostałych osób (nie dotyczy członków rodziny).

Wrześniowy nabór wniosków o przyznanie stypendium Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza


Szczegółowe informacje i dokumenty na stronie: https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl

Moja Starówka


Zachęcamy do zapoznania się z publikacją promującą toruńską starówkę, wydaną przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta w ramach wsparcia branży turystycznej w okresie pandemicznym i postpandemicznym.
W albumie Moja Starówk@ odnajdą Państwo sylwetki osób od lat związanych ze starówką, których możemy na co dzień spotkać na staromiejskich ulicach. Publikacja jest próbą uchwycenia atmosfery toruńskiej starówki - nieoczywistej, trudnej do opisania, a jednak będącej kluczowym czynnikiem decydującym o tym, że goście chcą ją odwiedzać i do niej wracać.
Album można przeglądać:
- na platformie Issuu: https://bit.ly/2UnJjl3
- pobierać ze strony ebookpoint.pl: https://bit.ly/2XJAc0o
W obu przypadkach bezpłatnie.

Egzamin
Harmonogram egzaminów poprawkowych

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 26 i 27 sierpnia 2020 r. ...
   więcej ...
Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 26.08.2020 i 27.08.2020 według poniższego planu.
(Ze względu na ochronę danych osobowych, zamiast nazwisk zdających podano ilość uczniów z klasy)
   
 1. Matematyka - 26.08.2020 r. godz. 9:00
 2. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  1Pp (1 uczeń)
  3B (1 uczeń)
  3K (1 uczeń)
  4D (1 uczeń)
  R. Gac, A. Weredycki, M. Kalniuk82


 3. Język angielski - 26.08.2020 r. godz. 9:00
 4. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  1Ep (1 uczeń)B. Wróblewska, M. Dryszel, M. Hinca76


 5. Projektoeanie i administrowanie bazami danych - 27.08.2020 r. godz. 9:00
 6. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  1Pp (2 uczniów)R. Gac, J. Pokorska, K. Czarkowska18


 7. Strony internetowe - 27.08.2020 r. godz. 9:00
 8. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  2T (1 uczeń)R. Gac, J. Pokorska, K. Czarkowska18


 9. Język polski - 27.08.2020 r. godz. 9:00
 10. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  1Ap (1 uczeń)
  3B (1 uczeń)
  3H (1 uczeń)
  B. Wróblewska, M. Szewc-Zielińska, B. Szumińska-Suty77


 11. Historia i społeczeństwo - 27.08.2020 r. godz. 9:00
 12. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3D (1 uczeń)M. Łopatko, B. Lubiszewska, J. Osińska68

Rada Pedagogiczna

Dnia 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godzinie 10:00 odbędzie się Rada Pedagogiczna
001
więcej ...
Dnia 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godzinie 10:00
odbędzie się Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny 2020 / 2021.
Obecność obowiązkowa

Zebrania informacyjne

Dnia 5 września 2020 r. (sobota) odbędą się zebrania informacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych (więcej (1))
Bezpośrednio po spotkaniu z Dyrektorem ZSMEiE odbędą się zebrania z wychowawcami klas (więcej (2))
002
więcej (1) ...

więcej (2) ...

Nabór ofert 2

Gmina Miasta Toruń działająca poprzez Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń w trybie zamówienia do 30000 euro ogłasza nabór ofert ...
  Pełna treść ogłoszenia
  Formularz ofertowy
  Zgody
  Umowa remontowa
  Oświadczenia
 
więcej ...
Nabór ofert

Gmina Miasta Toruń działająca poprzez Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń w trybie zamówienia do 30000 euro

ogłasza nabór ofert na zadanie:
Remont pomieszczeń prysznicowych polegający na wymianie armatury prysznicowej wraz z przyłączeniem, pracami odtworzeniowymi i malarskimi na I i III piętrze w budynku Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Wynik naboru ofert 1: nie wpłynęła żadna oferta.

  Pełna treść ogłoszenia
  Formularz ofertowy
  Umowa remontowa
  Oświadczenia
  Zgody

Basen ZSMEiE w okresie wakacji

W okresie wakacji, w dniach od 1 lipca do 31 lipca, basen ZSMEiE będzie czynny w dni powszednie. Dla młodzieży szkolnej nieodpłatnie, za okazaniem legitymacji szkolnej ...

  Pełna treść ogłoszenia     

Koniec roku szkolnego 2019 / 2020

W dniach 26 czerwca i 8 lipca 2020 r. odbędzie się wręczenie świadectw według załączonego harmonogramu ...
   więcej ...


Wszystkich wielbicieli Minecrafta zapraszamy na spacer po naszej szkole w wirtualnej rzeczywistości. Zwiedzanie dostępne jest na zsmeie.csrv.pl
Autorem projektu są uczniowie klasy 1Kg, natomiast publikacją na serwerze zajął się Mateusz Targoński z klasy 2P.
więcej ...

Nabór do NCBC

Uwaga!
Promocja i rekrutacja do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni ...
więcej ...Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2020

#Korona Elektra
#Korona Elektra to dodatkowy, spontanicznie zorganizowany konkurs, który odbywa się w czasie panowania epidemii SARS-CoV-2 ...
więcej ...
#Korona Elektra

#Korona Elektra to dodatkowy, spontanicznie zorganizowany konkurs, który odbywa się w czasie panowania epidemii SARS-CoV-2. Jego celem jest zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w nadchodzącej XX edycji Festiwalu Talentów Technicznych µ-ELEKTRA.
Na podstawie nadsyłanych prezentacji projektów, zmontujemy film, który w następstwie zostanie upubliczniony w Internecie.
Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania kolejnej wiadomości zawierającej regulamin konkursu.

Regulamin.
 1. Projekt musi działać.
 2. Filmy przedstawiające ogólną zasadę działania i ewentualnie budowę urządzenia trzeba wysłać na podanego poniżej maila do 12. czerwca
 3. Wymagany jest opis urządzenia oraz imię, nazwisko i klasa ucznia biorącego udział.
 4. Filmy zostaną zaprezentowane na forum szkoły i umieszczone w Internecie.
 5. Zwycięzca będzie wybrany poprzez głosowanie uczniów i nauczycieli zsmeie w formie ankiety.
 6. Nagrody zostaną wręczone na XX Edycji FMTT.

Na koniec chcielibyśmy dodać, że istnieje możliwość wystawienia niedokończonych prac dla przyjemności. Miło by było gdybyście przedstawili co macie zrobione oraz co jeszcze planujecie zdziałać.
Uwaga nieskończone prace nie biorą udziału w konkursie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:
Kontakt telefoniczny - 790 892 468,
Adres mailowy - kontakt.elektra.zsmeie@gmail.com,
Messenger'a - Szmejak Henio
One Drive: https://1drv.ms/b/s!AiTecTGP9EHjgV2-qjTuCdMOcC64"Moja przyszłość, na moich zasadach" - Promocja oferty szkół branżowych i technicznych przez Centrum Wsparcia Biznesu.

       
   
   
   
   
   
       

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.wim.edu.pl, a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: dziekanat.wim@pw.edu.pl

     Plakat


Wirtualny Dzień Maturzysty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21 ...
więcej ...


  Komunikat


Bieżąca współpraca ZSMEiE i PGE Toruń

www.pgetorun.pl
www.pgeenergiaciepla.pl
Twitter: GKPGE

Aktualny harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów zewnętrznych.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020
085

GRATULACJE DLA NASZYCH ABSOLWENTÓW
List Prezydenta Miasta Torunia p. Michała Zaleskiego

List Dyrektora ZSMEiE p. Małgorzaty Łopatko

Komunikat Dyrektora ZSMEiE w sprawie odbioru świadectw


Przy odbiorze świadectw prosimy o zachowanie zasad reżimu sanitarnego, każdy absolwent odbierający świadectwo winien być zaopatrzony w maseczkę lub chustę zasłaniającą usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki.
Mimo założonych rękawiczek należy zdezynfekować ręce (płyn/żel do dezynfekcji rąk znajduje się w punkcie informacyjnym ). Liczymy na wyrozumiałość i zrozumienie w obecnej sytuacji epidemicznej.

"Moja przyszłość, na moich zasadach" - Promocja oferty szkół branżowych i technicznych przez Centrum Wsparcia Biznesu.

Katalog szkół branżowych i technicznych
https://www.torun.direct/news/wznawiamy-kampanie-oto-katalog-szkol-branzowych-i-technicznych

Sie Pomaga Mateuszowi

Prośba o pomoc dla Mateusza - ucznia klasy 5 SP w Górsku
List Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
Górsk, dn. 16.04.2020r.

Szanowni Dyrektorzy
Szkół, Przedszkoli i Placówek Szkolno-Wychowawczych


Reprezentując Szkołę Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, gmina Zławieś Wielka, k/Torunia, uprzejmie Państwa proszę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii, ograniczenia działalności szkół o pomoc dla naszego ucznia klasy 5 - Mateusza Oźminy - warto pomagać!

Mateusz ma dopiero 10 lat, wielki sympatyk sportu, a w szczególności piłki nożnej, reprezentant szkoły oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Trójka Górsk i utalentowany muzyk z Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku, a jednak w jego głowie tyka bomba. W Polsce nigdy nie uratowano dziecka ze wznową guza mózgu NSGCT. W Stanach Zjednoczonych tak! Niedawno dowiedzieliśmy się, że markery nowotworowe rosną i guz dał przerzuty. Teraz przy wznowie, szanse na wyleczenie w Polsce są równe zeru, a życie naszego ucznia wyceniono na 4 miliony złotych. Operacja w Stanach Zjednoczonych to w tej chwili jedyna szansa dla Mateusza! Terapia kosztuje ogromne pieniądze! Na dzień dzisiejszy Rodzice mają tylko 11 dni, by zebrać środki, zarezerwować specjalny lot i wyruszyć w podróż po życie! Lekarze w USA są pełni optymizmu, bo już wiele razy radzili sobie z takimi przypadkami. Dlatego prosimy o pomoc - bez Was nie damy rady - nie zdążymy. Pomóżmy Rodzicom uratować ich syna, a naszego ucznia.

BARDZO Państwa Dyrektorów proszę o przesłanie do rodziców/uczniów poprzez dziennik elektroniczny i/lub inne kanały aktywności, np. portale społecznościowe placówek informacji o Mateuszu, które są także dostępne na profilu Facebook Szkoły Podstawowej w Górsku: (https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowaWGorsku), byśmy mogli dotrzeć do jak największej liczby odbiorców...

Link do bezpośredniej, oficjalnej zbiórki: https://www.siepomaga.pl/ratujemy-mateusza

A ponadto, m.in.:
Link do artykułu na portalu wp.pl: https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-raport-z-frontu-dzien-pietnasty-piekla-sie-juz-nie-boje-piekla-doswiadczam-na-ziemi-6500090371516033a
Link do materiału TVP3 Bydgoszcz: https://bydgoszcz.tvp.pl/47594552/pomoc-dla-10-letniego-mateusza-trwa


Życzę ZDROWIA!!!
Do zobaczenia, usłyszenia,...
Dawid Basak,
Dyrektor Szkoły,
792 237 272.

Projekt Energetyczna Kariera

Energetyczna Kariera to projekt firmy PGE Energia Ciepła zachęcający do podejmowania pracy w ciepłownictwie, jako atrakcyjnej i przyszłościowej branży, która ciągle się rozwija, inwestuje w pracowników i wprowadza nowoczesne technologie.
więcej ...

Infolinia dla dzieci i młodzieży - zdrowie psychiczne

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze środków z Narodowego Programu Zdrowia, od 1 października br. została uruchomiona całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami - 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. http://www.liniadzieciom.pl/

Toruńskie Szkoły Branżowe i Techniczne

Film i spot reklamowy poświęcony Toruńskim Szkołom Zawodowym ...
       


Najnowsze ogłoszenia
Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) - unieważnij dowód
Informujemy, że na stronie gov.pl opublikowana została instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia, że dane osobowe twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz (w tym seria i numer dowodu osobistego) zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości).
W pierwszej kolejności powiadom o tym organy ścigania i odbierz potwierdzenie, że dokonałeś takiego powiadomienia. Z takim potwierdzeniem możesz zgłosić fakt nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości) w urzędzie gminy albo przez internet. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód. Możesz również dokonać zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osoby, od której masz pełnomocnictwo.
Na stronie gov.pl pod wskazanym powyżej adresem szczegółowo opisane zostały procedury zgłaszania nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zarówno przez internet jak i bezpośrednio w urzędzie.
Wykaz podręczników obowiązujących w ZSMEiE w roku szkolnym 2019 / 2020
Opieka stomatologiczna dla uczniów ZSMEiE
PROJEKT: Dobry zawód - Dobry Staż
Prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020  Wersja do pobrania ...  www CKE ...  więcej ...
Prezentacja dotycząca pomocy materialnej w roku szkolnym 2019/2020  Wersja prezentacji do pobrania ...  więcej ...
Projekt ponadnarodowy: Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy ...

 
Ogłoszenia bieżące
Druga edycja projektu Rodziny w Centrum 2 ...
   (plakat)
Nowy kierunek Technik Programista - tylko w ZSMEiE ...
Chcesz mieć dobrą pracę? Zacznij od praktyk! ...
Program: DOBRY START ...
Program DOBRY START

DOBRY START to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. ...

  Pełna treść ogłoszenia     
        Więcej informacji temat programu     

Projekt: NAUKA - TO TAKIE PROSTE ...
NAUKA - TO TAKIE PROSTE

Gmina Miasta Toruń
realizuje, wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy", projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"NAUKA - TO TAKIE PROSTE"
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, w tym matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej poprzez stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na eksperymencie.

  Pełna treść ogłoszenia     
  Więcej informacji temat projektu

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia ...
Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

Uczniowie klas programowo najwyższych mogą ubiegać się o Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia ...

  Pełna treść ogłoszenia       Wniosek o przyznanie nagrody
057

Projekt: Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi ...
Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych uczestniczy w projekcie "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi". W ramach projektu uczniowie mogą odbywać 150-godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach, podczas którego otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1500 zł.
Również nauczyciele mogą odbywać staż w przedsiębiorstwach, który będzie trwał 40 godzin.
Uczniowie mogą brać udział w kursach, które będą organizowane w szkole, w Centrum Kształcenia Praktycznego lub będą zlecane podmiotom zewnętrznym.

  Pełna treść ogłoszenia     
  Więcej informacji temat projektu
 
Ogłoszenia archiwalne
Ogłoszenia archiwalne
 
Ogłoszenia stałe
Akcja charytatywna dla dzieci z hospicjum NADZIEJA
Akcja Społeczna AS zaprasza do wolontariatu!
Numer konta Rady Rodziców
Zebrania Rady Rodziców
Szanowni Państwo
Przypominamy, że w roku szkolnym 2019 / 2020 zebrania Rady Rodziców odbędą się według poniższego harmonogramu:
- dnia 25.11.2019 r. o godzinie 17:00
- dnia 07.01.2020 r. o godzinie 17:00
- dnia 25.03.2020 r. o godzinie 17:00
- dnia 12.05.2020 r. o godzinie 17:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu zaprasza do korzystania z porad psychologiczno-pedagogicznych ...
 
Ostatnio dodano
PGE Toruń wspiera uczniów w realizacji praktyk zawodowych ...
Uroczystości i święta szkolne: Zakończenie roku szkolnego 2019 / 2020 ...
Wyróżnienia i nagrody: Prymus Zawodu Pomorza i Kujaw II ...
Wyróżnienia i nagrody: Prymus Pomorza i Kujaw ...
Statystyki czytelnictwa za marzec w bibliotece szkolnej ...

 
PLAN LEKCJI

2019 / 2020
   E-DZIENNIK

 

KONTO RADY RODZICÓW

WSPÓŁPRACA / SPONSOR
KOPEL

WSPÓŁPRACA
ANIRO

WSPÓŁPRACA
PGE Toruń

WSPÓŁPRACA
BELLA

WSPÓŁPRACA
GARAGE IT

WSPÓŁPRACA
TWERD

WSPÓŁPRACA
BOSCH

WSPÓŁPRACA
BOSCH

WSPÓŁPRACA
BOSCH

OFERTY PRACY

  Praca w ZSMEIE

 Biblioteka Pedagogiczna
 Biblioteka Szkolna
  Biuletyn Informacji Publicznej
 Dokumenty i Przepisy
 E-Gazetka ZSMEiE
 Egzaminy zewnętrzne
   ELEKTRA
   Języki obce
  Insta.Ling
 Internat ZSMEiE (archiwum)
 Kapitał Ludzki
 Strona katechetyczna
 Ośrodek Wczasowy
 Plan lekcji
 Poczta e-mail
 Samorząd Uczniowski
 Sport w ZSMEiE
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 Ważne Wydarzenia
 Współpraca z WAT
 Zasłużeni dla ZSMEiE

W:2318774     P:2306313
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl