ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
RyjBuk ZSMEiE
Menu historii
   Strona główna
Historia ZSMEiE
   Początki
   Zmiany
   Rozwój
   Afrykańczycy
   Nota o ruchu służbowym
   Rok 1968 i później
   Do roku 1997
   Internat
   Lata 1997 do 2002
   10 lat przemian
   Świat Rocznic ZSMEiE
   Historia strony WWW
Z listów Absolwentów
   Z listu p. Winiarskiego
Historia ZSMEiE


KRÓTKA HISTORIA
Rodowód Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu sięga 1945 roku, kiedy w budynku przy ulicy Sienkiewicza powstało Państwowe Liceum i Gimnazjum Elektryczne - pierwsza szkoła techniczna w wyzwolonym Toruniu. W 1952 roku połączono ją z Technikum Mechanicznym tworząc Technikum Mechaniczno - Elektryczne. W obecnej siedzibie szkoła znalazła się w latach 1961 - 1963. Zaś w 1975 roku powołano do życia Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych. Obecną nazwę Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu szkoła nosi od 1993 roku. W roku 1993 rozpoczął się udział naszej szkoły w programie MOVE (jeden z programów PHARE). ZSMEiE współpracuje ze szkołą techniczną BBS II w Getyndze, SBBS w Heiligenstadt, z młodzieżą polonijną z Petersburga, ze szkołą w Solecznikach na Litwie, z Gimnazjum Klasycznym w Charkowie na Ukrainie. W listopadzie 1996 roku utworzono Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w naszej szkole. Corocznie uczniowie ZSMEiE biorą udział w Olimpiadzie Technicznej NOT - na najlepszą pracę dyplomową. Szkoła otrzymała puchar Komitetu Badań Naukowych. Współpraca z Regionalną Agencją Poszanowania Energii zaowocowała powstaniem programu "Oszczędność energii".
Bardzo ważnym wydarzeniem w szkole był fakt powierzenia nam (szkole technicznej) organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej w 1996 roku. Najważniejszym wydarzeniem w życiu szkoły było przeprowadzenie w 2001 roku XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej, i Elektronicznej. Rok 2001 obfitował w ważne wydarzenie - otóż zespół naszych dyplomantów zajął znowu I miejsce w Polsce i otrzymał tytuł Technik 2001 - a szkoła puchar Ministra Edukacji Narodowej.


SZKOŁA
Obecnie szkoła kształci w następujących kierunkach:
* Technikum: w zawodzie technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik i technik informatyk
* Zasadnicza Szkoła Zawodowa: w zawodzie monter elektronik.
W chwili obecnej do szkoły uczęszcza 800 uczniów. Szkoła zatrudnia 86 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Oprócz sal i pracowni dydaktycznych do dyspozycji uczniów są: sala gimnastyczna, basen, siłownia, zespół boisk do gier sportowych, biblioteka i czytelnia, dwie sieci radiowęzłowe (szkoła i internat). Cechą charakterystyczną szkoły jest zaawansowana komputeryzacja oparta na sprzęcie wysokiej klasy. Przejawia się to nie tylko w utworzeniu kierunku kształcenia - informatyki, ale i nauczaniu informatyki uczniów innych specjalności oraz zastosowania komputerów jako pomocy dydaktycznych. Szkoła posiada szereg pracowni, internat, własny ośrodek wczasowy oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.


INTERNAT
Internat ZSMEiE dysponuje 160-ma miejscami, zapewnia opiekę i wychowanie uczniom zamiejscowym. Umożliwia także spożywanie obiadów uczniom spoza internatu. Dysponuje środkami audiowizualnymi (TV-SAT). Wspomaga rozwój umiejętności młodzieży poprzez działalność kół zainteresowań: komputerowe, szaradziarskie, modelarskie, fotograficzne, strzeleckie oraz radiowęzła. Młodzież ma możliwość codziennego uczestnictwa w zajęciach sportowych m.in. na basenie.


SZKOLNY OŚRODEK WCZASOWY
Malowniczo położony pośród Borów Tucholskich, nad jeziorem w miejscowości Ostrowite. Dysponuje 60-ma miejscami. Organizuje wczasy wypoczynkowe pracownikom szkoły, a także pracownikom oświaty województwa toruńskiego. Jest miejscem biwaków młodzieżowych urządzanych w obiektach wczasowych lub będących w dyspozycji ośrodka namiotach.


SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
Szkolne Schronisko Młodzieżowe znajduje się w Internacie ZSMEiE. Dysponuje trzydziestoma miejscami noclegowymi (pięć pokoi sześcioosobowych). Dostępne jest cały rok zarówno dla grup turystycznych jak i dla indywidualnych turystów.


LOKALNA SIEĆ KOMPUTEROWA (LAN)
ZSMEiE dysponuje obecnie pięcioma pracowniami komputerowymi: pracownia pogramowania, pracownia CAD/CAM, pracownia systemów operacyjnych, pracownia baz danych, pracownia unixowa. Szkoła posiada Lokalną Sieć Komputerową ZSMEiE, obejmującej działaniem wszystkie obiekty szkolne (pracownie, internat, biblioteka), w której można pracować w systemie Novell oraz Linux. Szkoła posiada również połączenie światłowodowe z Miejską Siecią Komputerową TORMAN, dzięki czemu możliwe jest również korzystanie z Internetu. Szkoła dysponuje dwoma serwerami z systemem operacyjnym Linux: newton.zsmeie.torun.pl, mera.zsmeie.torun.pl, oraz trzema serwerami z systemem operacyjnym Novell: jednym obsługującym całą sieć i dwoma obsługującymi pracownie. Obecnie terminale znajdują się również w bibliotece oraz świetlicy.

W:2359108     P:2346649
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl