Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Nauczyciele Przedmiotów Informatycznych Liczba wejść: 5120   
 Dyrekcja
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Strona główna
mgr Michał Szymczak - Przewodniczący Komisji Informatyki

mgr inż. Janusz Jarczewski
mgr inż. Danuta Gabriel
mgr Piotr Kornacki
mgr inż. Krzysztof Umański
mgr Andrzej Gac
mgr Karina Czarkowska
mgr inż. Jolanta Pokorska
mgr Grażyna Zawadzka
Teresa Piotrowska-Cichocka
Z S M E i E   w   T O R U N I U