Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Nauczyciele Przedmiotów Humanistycznych Liczba wejść: 5120   
 Dyrekcja
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Strona główna
mgr Violetta Kalka - Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistcznych
E-mail: violetta.kalka@o2.pl

mgr Dominika Warska
mgr Katarzyna Dobrzelecka
mgr Małgorzata Szwec-Zielińska
mgr Beata Wróblewska
mgr Bogumiła Lubiszewska
mgr Adam Ferster
Krzysztof Rolirad
mgr Marta Kociorska
o. Stanisław Madejczyk
mgr lic. Karolina Tuszyńska
Z S M E i E   w   T O R U N I U