Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Rada Szkoły Liczba wejść: 5120   
 Dyrekcja
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Strona główna
mgr Maria Macina-Kmiecikowska - Przewodnicząca Rady Szkoły (Nauczyciel)

Sylwia Sajdłowska-Mochalska (Nauczyciel)

p. Danuta Strychalska (Rada Rodziców)

p. Grzegorz Ziedalski (Rada Rodziców)

Emil Matjaszek (Samorząd Uczniowski)

Dominika Obermueller (Samorząd Uczniowski)
Z S M E i E   w   T O R U N I U